Nejnovější

Volby do Evropského parlamentu 2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Vyvěšeno: 26.4.2019
K sejmutí:

vyvěšeno: 25. 4. 2019
k sejmutí: 28. 5. 2019

Rozpočtové opatřeční č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Smlouva o poskytnutí dotace SK - 1.FC Mikulovice

Vyvěšeno: 6.3.2019

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2019
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2019
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
• schválený závěrečný účet obce za rok 2018 vč. návrhu

jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,