Nejnovější

vyvěšeno: 16. 4. 2018
k sejmutí: 2. 5. 2018

vyvěšeno: 16.4.2018
k sejmutí 2. 5. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2018
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
• schválený závěrečný účet obce za rok 2017 vč. návrhu
jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,

Rozpočet ZŠ a MŠ Mikulovice na rok 2018