Nejnovější

Záměr - směna pozemků

vyvěšeno: 8. srpna 2018
k sejmutí: 24. srpna 2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Závěrečný účet Obce Mikulovice za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2018
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
• schválený závěrečný účet obce za rok 2017 vč. návrhu
jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,