Nejnovější

Smlouva o poskytnutí dotace SK - 1.FC Mikulovice

Vyvěšeno: 6.3.2019

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2019
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2019
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
• schválený závěrečný účet obce za rok 2018 vč. návrhu

jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,

Vyvěšeno: 27.12.2018 K sejmutí: 31.1.2020

Schválený rozpočet Obce Mikulovice na rok 2019

Vyvěšeno: 27.12.2018 K sejmutí: 31.1.2020

Vyvěšeno: 29.11.2018 Sejmuto: 17.12.2018

Návrh rozpočtu Obce Mikulovice na rok 2019

Vyvěšeno 29.11.2018 Sejmuto: 17. 12. 2018

Vyvěšeno: 29.11.2018 Sejmuto: 17.12.2018