Nejnovější

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Závěrečný účet Obce Mikulovice za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2018
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
• schválený závěrečný účet obce za rok 2017 vč. návrhu
jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,

Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory

Smllouva v příloze se týká finanční podpory klubu SK-1FC Mikulovice

Vyvěšeno dne: 7.2.2018