Nejnovější

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

VIZ. PŘÍLOHA

I/37MÚK Medlešice, dostavba

vyvěšeno: 15. 2.2016
k sejmutí: 2.3.2016

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016 - INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

VIZ. PŘÍLOHA

Znak a vlajka

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA "Rozhodnutím" č.33 ze dne 18.května 2012 udělil obci Mikulovice ZNAK A VLAJKU