Nejnovější

Veřejná vyhláška ÚP Mikulovice

Vyvěšeno 1.6.2012

Sejmuto:17.7.2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Záměr prodat pozemek 295/15 k.ú.Blato

Záměr prodat pozemek

Vyvěšeno:29.7.2011
Sejmuto: 16.8.2011

Pozvánka na 5.zasedání zastupitelstva

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Oznámení Českého statistického úřadu, o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Vyvěšeno: 18.5.2011
Sejmuto: 3.6.2011

Nařízení č.3/2011

Nařízení č.3/2011 - Podzimní ošetření včelstev
Vyvěšeno:13.5.2011
Sejmuto: 31.5.2011