Rozpočet

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že
• schválený rozpočet na rok 2019
• schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2019
• schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
• schválený závěrečný účet obce za rok 2018 vč. návrhu

jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese http://www.obecmikulovice.cz/rozpocet

Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu v Mikulovicích v kanceláři účetní,
a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu.