Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Název vyhlášky Vyhláška za odpad 1/2008. Vyhláška o veřejném pořádku Obecně závazné opatření - Řád veřejného pohřebiště Vyhláška o místních poplatcích č. 1/2003 Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích. Důležité zákony zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb. o obcích zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník Obecně závazná vyhláška obce Mikulovice č. 1/2009, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Zastupitelstvo obce Mikulovice se na svém zasedání dne 29.6.2009 usnesením č. 4 bod č. 12 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 U pozemků uvedených v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši: a) část obce Mikulovice koeficient 1,4, b) část obce Blato koeficient 1,4 Čl. 2 U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši: a) část obce Mikulovice koeficient 1,4, b) část obce Blato koeficient 1,4 Čl. 3 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010. Klosová Eva, v.r. Pfeifer Karel, v.r. starostka místostarosta

PřílohaVelikost
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.pdf278.38 KB
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.pdf2.5 MB
Zápis z 3. jednání zastupitelstva obce Mikulovice.pdf1.93 MB
Zápis 2. zasedání zastupitelstva obce Mikulovice.pdf3.25 MB
usnesení z ustavujícího zastupitelstva.pdf605.17 KB
Usnesení z 29. řádného jednání zastupitelstva.pdf-vyvěšeno 5.9.2018334.37 KB
Usnesení z 28. řádného jednání zastupitelstva.pdf-vyvěšeno 20.6.2018342.05 KB
Usnesení z 27. řádného jednání zastupitelstva-vyvěšeno 25.4.2018.pdf276.29 KB
Usneseni z 26. řádného jednání zastupitelstva -vyvěšeno 10.4.2018242.76 KB
Usnesení z 25. řádného jednání zastupitelstva - vyvěšeno 20.2.2018956.83 KB
Usnesení z 24.řádného zasedání zastupitelstva - vyvěšeno 20.12.2017345.67 KB
Usnesení z 23. řádného jednání zastupitelstva.pdf341.28 KB
Usnesení z 22. řádného jednání zastupitelstva.pdf237.23 KB
Usnesení z 21. řádného jednání zastupitelstva.pdf250.63 KB
Usnesení z 20. řádného jednání zastupitelstva.pdf366.72 KB
Usnesení z 19. řádného jednání zastupitelstva.pdf366.24 KB
Usnesení z 18. jednání zastupitelstva.pdf229.87 KB
Usnesení z 17. jednání zastupitelstva.pdf259.31 KB
Usnesení z 16. jednání zastupitelstva.pdf320.89 KB
Usnesení z 15. jednání zastupitelstva.pdf239.19 KB
Usnesení z 14. jednání zastupitelstva.pdf298.97 KB
Usnesení z 13. jednání zastupitelstva.pdf223.78 KB
Usnesení z 12. jednání zastupitelstva.pdf207.81 KB
Směrnice č. 2.2016.pdf235.34 KB
Usnesení z 11. jednání zastupitelstva.pdf209.2 KB
Obecně závazná vyhláška 2.2015.pdf2.09 MB
Usnesení z 10. jednání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2015.pdf221.13 KB
Usnesení 9. zasedání zastupitelstva ze dne 9. 11. 2015.pdf308.46 KB
Usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 21. 9. 2015.pdf204.41 KB
Usnesení 7. jednání zastupitelstva ze dne 7. 9. 2015.pdf1.43 MB
Usnesení 6. jednání zastupitelstva ze dne 20. 7. 2015.pdf203.57 KB
Usnesení 5. jednání zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015.pdf201.56 KB
Usnesení 4. jednání zastupitelstva ze dne 30.3.2015.pdf299.4 KB
Usnesení 3. jednání zastupitelstva ze dne 26. 1.2015.pdf205.21 KB
Usnesení z 2. jednání z 15. 12. 2014.pdf225.71 KB
Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva č.1/2014.pdf279.43 KB
Usnesení z ustavujícího zastupitelstva 2014.pdf134.63 KB
Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva.pdf948.76 KB
Usnesení z 27. řádného zasedání zastupitelstva.pdf298.68 KB
Usnesení z 26. řádného zasedání zastupitelstva.pdf721.4 KB
Usnesení z 25. řádného zasedání zastupitelstva.pdf817.53 KB
Usnesení z 24.řádného zasedání zastupitelstva.pdf967.43 KB
Obecně závazná vyhláška č.1.2013.pdf398.51 KB
Usnesení z 23. řádného zasedání zastupitelstva.pdf812.95 KB
Usnesení z 22. řádného zasedání zastupitelstva.pdf361.87 KB
Usnesení z 21.řádného zasedání zastupitelstva.pdf751.99 KB
Usnesení z 20. řádného zasedání zastupitelstva.pdf324.29 KB
Usnesení z 19. řádného zasedání zastupitelstva.pdf497.22 KB
Usnesení z 18.řádného zasedání zastupitelstva.pdf600.93 KB
Usnesení z 17.řádného zasedání zastupitelstva.pdf160.86 KB
Usnesení z 16.řádného zasedání zastupitelstva.pdf770.8 KB
Obecně závazna vyhláška č.3.2012.pdf381.75 KB
Obecně závazná vyhláška č.2.2012.pdf775.34 KB
Obecně závazná vyhláška č.1.2012.pdf400.28 KB
Usnesení z 15. řádného zastupitelstva.pdf484.45 KB
Usnesení z 14.řádného zastupitelstva.pdf393.69 KB
Usnesení z 13.řádného zastupitelstva.pdf359.16 KB
Usnesení z 12.řádného zasedání zastupitelstva.pdf242.12 KB
Usnesení z 11.řádného zasedání zastupitelstva.pdf217.54 KB
Usnesení z 10.řádného zastupitelstva.pdf79.6 KB
Usnesení z 9.řádného zastupitelstva.pdf176.03 KB
Usnesení z řádného 8.zastupitelstva.pdf109.09 KB
Usnesení ze 7.řádného zastupitelstva.pdf196.16 KB
Usnesení z 6.řádného zastupitelstva.pdf91.03 KB
Usnesení z 5.řádného zasedání zastupitelstva.pdf166.39 KB
Usnesení z 4. řádného zasedání zastupitelstva.pdf517.17 KB
Usnesení z 3.řádného zasedání zastupitelstva.pdf408.84 KB
Usneseni z 2.radneho zasedani zastupitelstva.pdf701.85 KB
Usneseni z 1.radneho zasedani zastupitelstva.pdf682.42 KB
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva.pdf236.06 KB
Obecně závazná vyhláška 1.2015.pdf1.22 MB
Obecně závazná vyhláška č.1.2011.pdf200.35 KB
Obecně závazná vyhláška č.2.2011.pdf174.73 KB
Obecně závazná vyhláška č.3.2011.pdf152.15 KB
Vyhláška č.3/200916.33 KB
Vyhláška č.4/2009 25.72 KB
Usnesení č.12008.doc23.5 KB
Usnesení č. 22008.doc30 KB
Usnesení č. 32008.doc31.5 KB
Usnesení č. 42008.doc27 KB
Usnesení č. 52008.doc26 KB
Usnesení č. 62008.doc33 KB
Usnesení č.72008.doc30 KB
Usnesení č. 82008.doc21.5 KB
Usnesení č. 12009.doc27 KB
Usnesení č. 22009.doc30 KB
Usnesení č. 32009.doc24.5 KB
Usnesení č. 42009.doc32 KB
Usnesení č. 52009.doc29 KB
Usnesení č. 62009.doc26 KB
Usnesení č. 72009.doc25.5 KB
Usnesení č. 82009.doc20.5 KB
Usnesení č. 92009.doc29 KB
Usnesení č. 102009.doc26 KB
Usnesení č. 12010.doc24 KB
Usnesení č. 22010.doc28.5 KB
Obecně závazná vyhláška č.1.2003.pdf2.07 MB